Medycyna Tradycyjna uznana za nauke. WHO 2020

Medycyna Tradycyjna uznana przez WHO za naukę w 2020r.

Medycyna Tradycyjna została uznana przez WHO za system medyczny na równi z medycyną akademicką. Mimo, że było wiele głosów sprzeciwu głównie ze strony establishmentów związanych z lekarzami konwencjonalnymi głos tysięcy pacjentów, którym medycyna tradycyjna uratowała życie został usłyszany.

Od 2020 roku pacjenci wszystkich krajów Unii Europejskiej mają możliwość legalnego korzystania z usług lekarzy i specjalistów medycyny tradycyjnej. Wielowiekowa tradycyjna zabiegów akupunktury i połączonych z nią terapii zioło leczniczych dla dobra pacjentów może być stosowane przez lekarzy i specjalistów tradycyjnej medycyny chińskiej.

Zaletami ustawy WHO jest:

  1. Możliwość stosowania osiągnięć medycyny tradycyjnej w UE na równi z medycyną akademicką
  2. Możliwość ordynacji ziół przez specjalistów tej medycyny zgodnie z zasadami TCM
  3. Możliwość nauki studentów studiów medycznych tej jakże rozwiniętej dzieciny wiedzy medycznej na Uniwersytetach Medycznych w EU oraz nostryfikowanie dyplomów zgodnie z ich treścią, a nie w przybliżonych kierunkach. Np. lekarz specjalista medycyny tradycyjnej mógł nostryfikować swój dyplom najwyżej do lekarza internisty wyrównując przy tym różnice programowe zgodnie z zasadami konwencjonalnej medycyny. Było to zarówno niesprawiedliwe ponieważ lekarze medycyny tradycyjnej w Chinach to elita lekarska. Aby zdobyć dyplom lekarza medycyny tradycyjnej trzeba niekiedy uczyć się około 12 lat, a warunkiem dostąpienia tego zaszczytu jest ukończenie studiów medycyny klasycznej :-). Całe szczęście WHO zrobiła z tym porządek. Teraz będzie możliwe nadawanie tytułów doktorskich i profesorskich zgodnie z ich brzmieniem, a nie tak jak tzw. ekspertom zachodnim się wydawało.
  4. Możliwość ubezpieczenia lekarzy i specjalistów medycyny tradycyjnej od błędów lekarskich przez co zwiększenie i docenienie ich specjalizacji.
  5. Możliwość pozywania do sądów wszystkich osób i instytucji, które wypowiadają niesłuszne, nie poparte wiedzą medyczną stwierdzeń typu: akupunktura jest nie skuteczna czy nie ma wystarczających badań naukowych (medycyny konwencjonalnej). Od 2020 roku sprawa jest jasna i klarowna, a sądy mają wytyczne do postępowania w takich sprawach.

Similar Posts

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.